QUÈ ÉS l’AMPA?

 

   L’AMPA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’escola.

   L’AMPA vol crear una via de comunicació i debat entre les famílies del centre, implicant-les en les activitats que organitza i animant-les a participar a les assemblees on es tracten tots els temes que afecten a l’educació dels nostres fills. També vol ser un punt d’intercanvi d’idees, recursos i iniciatives entre les famílies de l’escola.

   El principal objectiu de l’AMPA és contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els nens i nenes a l’escola i representar les famílies davant el centre, col·laborant amb ell a través del Consell Escolar on hi té representació i obrint-se sempre al diàleg i la col·laboració entre tots els sectors de la comunitat educativa.

 

PER A QUÈ SERVEIX?

 

   L’AMPA és doncs una part més de l’escola per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies. 

   També dóna suport a les famílies amb l’organització d’activitats fora de l’horari escolar, ajudant-les a conciliar la vida laboral i familiar. 

Entre les tasques que gestiona l’AMPA hi ha:

 • Informar les famílies a través dels nostres canals de comunicació (mail, web, l’Informatiu, facebook) del que passa a l’escola i tenir un lloc on adreçar-se, preguntar dubtes, compartir preocupacions i problemes.
 • Facilitar la comunicació i el debat entre tots els pares del centre, participant de les activitats i assemblees que organitza.
 • Gestió i administració dels recursos econòmics que aporten els associats amb les quotes en benefici de l’educació dels nostres fills.
 • Participació en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
 • Organització i gestió de diferents serveis per a les famílies: extraescolars, casals, menjador escolar, acollides matinals i de tarda i activitats per a pares.
 • Sol·licitud d’ajut i subvencions per aconseguir preus més econòmics en les activitats extraescolars i acollida.
 • Facilitar la tasca als pares per a la compra de llibres.

COM HI PODEM PARTICIPAR? 

 • Podeu fer-vos socis.
 • Assistir a les activitats, reunions i assemblees que es convoquen.
 • Col·laborar de forma esporàdica tant en àrees del vostre sector professional com en qualsevol altra àrea.
 • Formar part de la Junta Directiva i participar a les comissions de treball. La Junta Directiva s’escull democràticament a l’assemblea de socis i la seva feina és voluntària en benefici de totes les famílies que formem part de l’AMPA i de l’escola.
 • També és important que estigueu informats de tot el que es fa a l’AMPA, podeu apuntar-vos a la nostra llista de correu electrònic i consultar la web.

 

L'ACTUAL JUNTA DE L'AMPA 

 

 • PRESIDENT - Agustín Carmona
 • SECRETÀRIA - Anna Bigaire
 • TRESORERA - Mireia Valle
 •  VOCAL - Montse Gabaldà
 •  VOCAL - Montse Aguilera
 •  VOCAL - Montse Álvarez
 • VOCAL - Cristina Aullón